Příčiny nemoci dna

Právě zvýšena produkce kyseliny močové může být vyvolána nejrůznějšími příčinami. V nedávné minulosti se vycházelo hlavně z nadměrné konzumace tučných pokrmů a neúměrného pití alkoholických nápojů, které způsobovaly vzrůstající tvorbu kyseliny močové, jenž vzniká v důsledku rozkladového procesu některých živin obsažených v potravě. V praxi některé potraviny skutečně zahrnují mnohé chemické směsi purinů, které jsou zpravidla zdrojem kyseliny močové v trávicím systému. V nejkrajnějším případě jejich nadbytečné množství může při nedostačujícím vylučování způsobit onemocnění dnou. K potravinám bohatým na puriny patří především vnitřnosti, jako jsou např. játra, mozek, ledvinky, slezina či srdce. Jsou zde zařazeny i jiné potraviny jako např. mladé maso, zvěřina, kachní, krocaní a husí maso, mořští korýši, mořské ryby, masové výtažky či uzené rybí maso. Je bezpodmínečné nutné vyvarovat se velkého množství těchto potravin, avšak v případě že se konzumují v rozumné míře, nezpůsobují velké nahromadění kyseliny močové v organismu. Taktéž přiměřená konzumace alkoholických nápojů neškodí tělu, nicméně časté pití alkoholu může dočasně přivodit sníženou schopnost ledvin, která způsobuje špatné vylučování kyseliny močové. Díky tomu může dojít v organismu k vyprovokování dnavých záchvatů.

Obvyklou příčinou vzestupu tvorby kyseliny močové v podstatě zapříčiňuje snížená účinnost filtračního procesu, jenž se uskutečňuje bezprostředně v ledvinách. Většinou k tomuto efektu dochází nejen při některých ledvinových chorobách, ale také při chronických ledvinových zánětech či při nasazení některých medikamentů, jako jsou např. diuretika, jež podporují močení.

Onemocnění dnou mohou zavinit i další původci jako třeba nemoci krve či tkání, které podněcují k rozkladovému buněčnému procesu. Dále jsou zde přiřazovány některé vrozenější metabolické vady, stresové situace, přejídání, následky poranění kloubů anebo pooperačního stavu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *